Loại Mua vào Bán ra
CAD 16951.2 17292.18
CHF 22796.75 23254.93
EUR 26428.67 26744.49
GBP 30027.47 30508.7
JPY 202.61 208.33
THB 679.82 708.19
USD 22830 22900