Loại Mua vào Bán ra
CAD 17710.07 18066
CHF 23329.19 23797.66
EUR 26835.5 27155.71
GBP 30354.29 30840.22
JPY 204.43 210.84
THB 700.6 729.82
USD 23295 23375