Loại Mua vào Bán ra
CAD 17275.95 17623.23
CHF 22877.32 23336.82
EUR 26106.52 26839.16
GBP 29897.92 30376.68
JPY 202.56 210.54
THB 727.84 758.2
USD 23165 23265