Loại Mua vào Bán ra
CAD 17539.15 18391.89
CHF 23662.81 24763.31
EUR 27401.73 28447.03
GBP 30745.63 32047.08
JPY 205.2 214.53
THB 697.61 745.53
USD 22665 22735