Loại Mua vào Bán ra
CAD 17143.6 17488.16
CHF 23074.41 23537.79
EUR 26117.6 26587.22
GBP 28984.26 29448.3
JPY 199.16 206.2
THB 696.35 725.4
USD 23255 23345