Thủy tinh thể nhân tạo

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0983 600 934

  • Mr. Hòa

Điện thoại: 0983 600 934

Email: t.hoa@diemphuocloc.com

  • Mr. Bửu

Điện thoại:0985 873 295

Email:t.buu@diemphuocloc.com

  • Mr. Tuấn

Điện thoại:0985 876 201

Email:tp.tuan@diemphuocloc.com

  • Ms. Hạnh

Điện thoại:0975 781 048

Email:dohanh180676@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

Video Clip

Thủy tinh thể nhân tạo

CT ASPHINA 509M

Giá: :Liên hệ

CT ASPHINA 509MP

Giá: :Liên hệ

AT TORBI 709M

Giá: :Liên hệ

AT LISA 809M

Giá: :Liên hệ

AT LISA toric 909M

Giá: :Liên hệ

AT LISA tri 839MP

Giá: :Liên hệ

Dịch nhầy Z-HYALIN plus

Giá: :Liên hệ

RayOne Aspheric RAO600C

Giá: :Liên hệ

RayOne Hydrophobic RAO800C

Giá: :Liên hệ

Tin tức

APAO 2017 - Diễn ra từ ngày 1-5/03/2017, Singapore